Att hitta sitt uttryck - inredning som identitet 

Låt inredningskonceptet bidra till att lyfta företagsidentiteten. Material, färger och möbler som kontoret omges av är mer än bara ett uttryck på sin samtid och rådande trender. Genominredningskonceptet bygger du din storytelling och marknadsföring. Det handlar om essens, vad du vill förmedla men också om hälsa på arbetsplatsen genom att medarbetare trivs ”hemma hos er” och vill stanna kvar.

Företagets typsnitt och grafiska färgkoncept

Det är lätt att utgå från företagets grafiska design och sammanlikna den med sin identitet, men den fysiska arbetsmiljön måste avspegla mer än företagets typsnitt och grafiska färgkoncept. En väl utformad grafisk profil har samma funktion som ett inredningskoncept, den avspeglar företagets identitet i sitt sammanhang. I den bästa av världar är både det grafiska uttrycket och inredningskonceptet i symbios. Ett väl utformat inredningskoncept avspeglar företagskultur, personlighet och dess marknad. Konceptet ska vara övertygande och väl överensstämmande med de produkter eller tjänster som företaget saluför, samtidigt som det visar på värderingar och företagsanda.

Tydlig funktion och målbild

Inget är så förvirrande som när man vistas i ett utrymme som inte speglar sin funktion och målbild. Inom detaljhandeln och inom restaurang- och hotellbranschen har man med tiden blivit duktig på att visa oss besökare just detta. Redan i dörröppningen till en butik vet du vad du kan förvänta dig för varor, prisbild och service och detta enbart förmedlat genom det du ser i form av material, färg och form, ljussättning och möblemang. Detta är inte lika självklart när man besöker ett kontor.
 

Essens och personlighet

För att kunna använda inredningskonceptet för att förmedla essensen i vad företaget står för behövs en djuplodande kunskap omkring företagsvärderingar och vilka personlighetstyper som arbetar där utöver företagets tjänst eller produkt. Det kan vara svårt att själv se på sin företagskultur med objektiva ögon. Inredningsarkitekten får här en viktig funktion – att tolka. Att känna sina kunder och medarbetare ger en tydlig bild på hur företaget uppfattas. Att ställa det mot företagets inredning blir en intressant iakttagelse som genast avslöjar om den kan ses som stödjande eller inte.

Känslan i sin tur kan nås först då en öppen dialog där man ärligt talar om sin företagskultur förs. Det handlar om att visa stoltheten i lokalerna, den hemma-hos-känsla som finns. Är ni en arbetsplats där ni alltid är seriösa? Eller tycker ni om att ha roligt? Och så vidare. Att addera personlighet till ert kontor synliggör er identitet och kan vara lika profilskapande som en grafisk profil.

Att hitta essensen är viktigt för att vara trovärdig för såväl medarbetare som för besökare. Den förväntan de har ska infrias, det är därför viktigt att komma ihåg att ditt koncept förmedlar ditt budskap.

Vad vill du säga?

Vad gäller fysisk arbetsmiljö, inredning på kontoret, färg och form är det inte ovanligt att hamna i de segment som för stunden känns modernt. Att tänka bort trender och iställetfokusera på vad företaget vill säga till sina medarbetare, framtida medarbetare och också besökare är ett tydligare förhållningssätt. Frågor som Varför vill folk arbeta här? Vilka anställer vi? är viktigare än en grafisk design som inte ”är vi”. 

Det är viktigt att komma ihåg att ditt koncept inte handlar om grafiska snitt och kulörer, inte heller om personliga åsikter om till exempel färgval, utan om att personifiera kontoret så att de som vistas där känner sig hemma i företagskulturen. 

 

Hållbarhet och miljö

Trender är sällan hållbara över tid. Genom att ta fram och utgå ifrån essensen i företaget kan hållbarhet och miljö få stå i fokus. Ofta finns saker på kontoret man en gång valt och då av en anledning. Att tänka återbruk och recycling av möbler och byggmaterial är viktigt, inte minst i din storytelling. Arbetsmiljöarbetet på kontoret behöver få ta plats – ditt koncept blir då ett budskap i sig. Med anledning av den miljödebatt som pågår har detta blivit än viktigare att väva in i sitt budskap för seriositet. Att ha detta i åtanke i varje medvetet val från material, möbler till ansvar omkring arbetsmiljöförhållanden hos leverantörer är viktigare idag än någonsin tidigare då hållbarhet är allas ansvar. Mycket värdefullt om det också kan få ta plats och synas i inredningen och då lättare att använda som värdeskaparen inte minst bland de anställda.

Att tänka på

• Var öppen i din beskrivning omkring företagskulturen
• Tänk inte utifrån personliga preferenser – du bor inte här
• Tänk inte trender – det som är inne i dag är ute i morgon – företagets inredning ska hålla längre än så
• Ta stöd av den grafiska profilen men var försiktig att förväxla den med inredningskonceptet

Se alla våra artiklar
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.